Community Announcements

  • Births
  • Bar/Bat Mitzvahs
  • Deaths
  • Upcoming Yahrzeits

Mazel Tov to Avrohom Chaim and Baila Agishtein on the birth of a baby girl on May 11, 2022
Mazel Tov to Alexey and Yulia Grinin on the birth of a baby girl on April 27, 2022
Mazel Tov to Avraham and Jennie Berkovich on the birth of a baby boy on August 30, 2021

Mazel Tov to Lilly Kucher on becoming a Bat Mitzvah on April 12, 2022
Mazel Tov to Noam Chaim Turik on becoming a Bar Mitzvah on January 28, 2022
Mazel Tov to Eliana Khvilovsky on becoming a Bat Mitzvah on December 24, 2021
Mazel Tov to Rivka Berkovich on becoming a Bat Mitzvah on November 10, 2021
Mazel Tov to Ariella Dvorah Titievsky on becoming a Bat Mitzvah on August 19, 2021
Mazel Tov to Talia Malka Korneyev on becoming a Bat Mitzvah on August 8, 2021
Mazel Tov to Perel Dimarsky on becoming a Bat Mitzvah on August 2, 2021
Mazel Tov to Levi Stesel on becoming a Bar Mitzvah on July 11, 2021

Condolences to and Irina Babitsky on the loss of Gennady Babitsky on June 18, 2022
Condolences to on the loss of Zinaida Vilderman on June 18, 2022
Condolences to Mira LivshutzMichael and Mary Livshutz on the loss of Leo Livshutz on June 12, 2022
Condolences to Simon and Stella Mezher on the loss of Maria Gerzon on May 28, 2022
Condolences to Gregory and Irina Pismenny on the loss of Lena Pismennaya on May 18, 2022
Condolences to Avi and Michelle ChamoAlla Soyfer on the loss of Izya Kofman on May 16, 2022
Condolences to Leon and Irina Pinskly on the loss of Boris Pinsky on May 11, 2022
Condolences to Alex and Irena Kalika on the loss of Lina Shteinberg on May 10, 2022
Condolences to Oleg Shmuylovskiy on the loss of Alexander Shmuilovsky on May 07, 2022
Condolences to Yuri and Larisa Portnoy on the loss of Vlad Portnoy on May 07, 2022
Condolences to on the loss of Musya Lyubeznaya on May 04, 2022
Condolences to Michael and Inna TrakhtenbergIlya and Marina Trakhtenberg on the loss of Lilya Flitman on May 01, 2022
Condolences to Dmitry and Inna Shir on the loss of Oleg Grichevskiy on April 28, 2022
Condolences to Lucya KhanukTony and Lory KhanukMike and Lena Goizman on the loss of Arkadiy Khanuk on April 23, 2022
Condolences to Gregory and Helen ShustermanGregory and Raya Khaysman on the loss of Asya Khaysman on April 16, 2022
Condolences to Val Evalen on the loss of Maya Raskina on April 11, 2022
Condolences to Roman and Tatyana OksDmitry and Yulya Ruderman on the loss of Frida Drapkin on April 07, 2022
Condolences to Georgy and Rimma Amromin on the loss of Zina Reynlib on March 25, 2022
Condolences to on the loss of Aleksander Khomutov on March 23, 2022
Condolences to Edward and Alla BatkoJoe and Lana Batko on the loss of Zinaida Batko on March 19, 2022
Condolences to Rimma and Igor Rosenblat on the loss of Eleonora Dudakova-Katzen on March 17, 2022
Condolences to Yan and Marina Vilenskiy on the loss of Dina Vilenskaya on March 16, 2022
Condolences to Gregory and Irina Danilevsky on the loss of Dina Danilevsky on March 15, 2022
Condolences to and Sofiya VelgachIgor and Lena Velgach on the loss of Valeriy Velgach on March 13, 2022
Condolences to Boris and Tatyana MitnikAnatoliy and Alexandra Torchinskiy on the loss of Bella Torchinskaya on March 10, 2022
Condolences to Dima KantarovichYasha Kantarovich on the loss of Lilya Kantarovich on March 06, 2022
Condolences to Vitaliy and Yulia GalinskyMichael Lewis on the loss of Aaron Levitt/lifshits on February 18, 2022
Condolences to on the loss of Boris Yarovsky on February 15, 2022
Condolences to Artem and Irene Melnikov on the loss of Nina Selman on February 12, 2022
Condolences to on the loss of Ilya Dubinskiy on February 11, 2022
Condolences to Sergei and Maya Galperin on the loss of Leo Nadel on February 10, 2022
Condolences to Rostislav and Lilya Smolov on the loss of Dina Zhivilik on February 07, 2022
Condolences to Alex and Valerie Gonikman on the loss of Irina Liechten on February 06, 2022
Condolences to Alexander and Vera Raykhlin on the loss of Berta Raykhlina on February 03, 2022
Condolences to Marina Schwartz on the loss of Anatoliy Kanevskiy on January 30, 2022
Condolences to Yevgeniy and Yevgeniya Garmash on the loss of Iosif Burman on January 29, 2022
Condolences to and Zhanna Kutman on the loss of Manya Kutman on January 28, 2022
Condolences to Victor and Irina Nutenko on the loss of Margarita Vaksina on January 28, 2022
Condolences to Vadim MuchnikKlara Muchnik on the loss of Sergei Muchnik on January 27, 2022
Condolences to Yan and Tanya Litovsky on the loss of Bronya Litovskay on January 23, 2022
Condolences to Boris Schwartz on the loss of Zina Shklyar on January 22, 2022
Condolences to Oleg and Nina BagramovichAnatoly Shlahtichman on the loss of Klara Shlyakhtichman on January 21, 2022
Condolences to Garri and Anna Kogan on the loss of Yakov Kogan on January 12, 2022
Condolences to on the loss of Lifsia Bankina on January 11, 2022
Condolences to Igor and Elina Velyunskiy on the loss of Artur Rudik on January 10, 2022
Condolences to Igor and Elina Velyunskiy on the loss of Klara Rudik on January 10, 2022
Condolences to Shulim and Dora ImasGennadiy and Polina Kucher on the loss of Charna Leybelchik on January 10, 2022
Condolences to Irina ZakAnna Zak on the loss of Musya Segal on January 09, 2022
Condolences to Olga Shayderman on the loss of Rita Shayderman on January 09, 2022
Condolences to on the loss of Luba Pshenova on January 07, 2022
Condolences to Eugene and Alla Litovsky on the loss of Inna Liberman on January 05, 2022
Condolences to on the loss of Vladimir Aranovich on December 31, 2021
Condolences to Leonid and Tamara LyandresMarina BershteynYakov and Inna Nisenbaum on the loss of Zina Shoffer on December 31, 2021
Condolences to Valeriy and Lena Lashoff on the loss of Ida Lashchev on December 16, 2021
Condolences to Amiel and Chava Volinsky on the loss of Elmira Tsitron on December 15, 2021
Condolences to and Nina Olshansky on the loss of Yefim Shvarts on December 01, 2021
Condolences to Alex Kudlov on the loss of Leo Kudlov on November 26, 2021
Condolences to Michael and Lyala Agishtein on the loss of Efraim Itin on November 25, 2021
Condolences to Michael and Iris Elkind on the loss of Naum Militsin on November 22, 2021
Condolences to Maxim and Vilenchik on the loss of Rimma Shipilevskaya on November 19, 2021
Condolences to on the loss of Rena Ezrokh on November 18, 2021
Condolences to on the loss of Gregory Reihlin on November 18, 2021
Condolences to Anatoliy and Yelena Kozlovtser on the loss of Yakov Kozlovitser on November 17, 2021
Condolences to Lesya Levin on the loss of Eduard Levin on November 17, 2021
Condolences to Sam and Yelena Reynish on the loss of Valeria Levitin on November 15, 2021
Condolences to Anatoliy and Larisa Vishnevskiy on the loss of Svetlana Vishnevskaya on November 15, 2021
Condolences to Vitaliy and Marina Sabsay on the loss of Julia Sabsay on November 09, 2021
Condolences to Greg and Tanya DukarevichIgor and DukarevichJonathan and Lena Reeder on the loss of Abram Dukarevich on November 06, 2021
Condolences to on the loss of Ayzik Churilov on October 29, 2021
Condolences to Marina Duron on the loss of Isaak Tabaynik on October 28, 2021
Condolences to Alexander Baru on the loss of Leya Baru on October 25, 2021
Condolences to Michael and Mayya Kaham on the loss of Fria Krimus on October 21, 2021
Condolences to Genya Sorikin on the loss of Abe Schenblum on October 21, 2021
Condolences to Tamara Zakuta on the loss of Izabela Kanevskaya on October 19, 2021
Condolences to and Irene Brunstein on the loss of Leo Brunstein on October 17, 2021
Condolences to Valeria Skvirskaya on the loss of Boris Skvirsky on October 14, 2021
Condolences to Leonid and Raisa RabinovichYevgeniy and Julia Rabinovich on the loss of Naum Dubossarskiy on October 12, 2021
Condolences to Natasha Daman on the loss of Irene Daman on October 11, 2021
Condolences to Natalya Vernovsky on the loss of Boris Chertkov on October 04, 2021
Condolences to and Rina Artman on the loss of Galina Komsky on September 27, 2021
Condolences to on the loss of Alexander Pantofel on September 24, 2021
Condolences to Igor and Alla StavnitserEugene and Liliya Cherny on the loss of Nina Davydova on September 17, 2021
Condolences to on the loss of Valery Shlyapochnik on September 14, 2021
Condolences to Yuri and Rita Granovsky on the loss of Maya Granovsky on September 08, 2021
Condolences to Zhenya Lashiker on the loss of Bella Lashiker on September 03, 2021
Condolences to Marina RotenbergYevgeniy Isayev on the loss of Bronya Krupetskaya on August 31, 2021
Condolences to Inna FurmanBrian Furman on the loss of Boris Vakhnenko on August 31, 2021
Condolences to Tatyana Shklyanskaya on the loss of Michael Kogan on August 31, 2021
Condolences to Artur and Gina FridbergAvraham and Michelle DimarskyFelix and Ella Fridberg on the loss of Aleks Fridberg on August 10, 2021
Condolences to Yevgeny Krichevsky on the loss of Polina Berdichevsky on August 09, 2021
Condolences to Gregory and Jane Starr on the loss of Lola Starr on August 08, 2021
Condolences to Arkady and Faina Fisher on the loss of Etlya Fisher on July 29, 2021
Condolences to Igor and Angela Eskin on the loss of Svetlana Maslovskaya on July 27, 2021
Condolences to Alexander and Marina Berdichevsky on the loss of Bella Berdichevskaya on July 20, 2021
Condolences to Alexander and Marina KipnisDennis and Renata KipnisEugene PanichVyacheslav Panich on the loss of Bronya Panich on July 17, 2021
Condolences to Alex and Tatyana KizhnerVadim and Julia Klugman on the loss of Tamara Povolotskaya on July 13, 2021
Condolences to Alex and Ella GoldshteynYelena Spector on the loss of Ira Kipnis on July 06, 2021
Condolences to Leonid and Yelena KrasnerSergey and Natalia Shchebalev on the loss of Ilya Krasner on July 04, 2021
Condolences to on the loss of Alla Abramova on June 27, 2021

Isaak Arshinov (Yitzchok ben Shevel) June 29
Yefim Blinderman (Efraim ben Shaya) July 5
Moysey Bluvshteyn (Moisey ben Menashe) June 27
Yevgenia Burakovskaya (Zhenya bas Avraham) June 27
Riva Davydova (Riva bas Samuil) June 28
Fayvish Dimanshteyn (Fayvish ben Getzel) June 30
Irina Elkind (Irina bas Alexander) July 1
Semen Eskin (Semen ben Matvey) June 29
Alik Eydelman (Alexander ben Mendel) June 30
Alla Fingurt (Etel bas Isroel) June 26
Ada Fridman (Ada bas Boris) June 26
David Giterman (David ben Mendel) June 27
Alexander Goldberg (Alexander ben Zinoviy) June 27
Polina Goltsfarb (Polina bas Iosif) July 3
Naum Greenberg (Naum ben Moisey) July 3
Yelena Grushevskaya (Yelena bas Leonid) June 26
Rachiliya Kats (Rachel bas Moshe Gilya) July 4
Eleonora Kechker (Eleonora bas David) June 29
Sofia Kishel (Sofia ben Natan) June 28
Vladimir Kotlyar (Volf ben Boruch) June 28
Aharon Lelchuk (Aharon ben Moshe Hirsh) July 4
Olga Mazur (Olda bas Zalman) July 6
Arkadiy Mogilevsky (Anshel ben Shulim) July 6
Benya Naivelt (Benya ben Michel) July 4
Rima Nevtonenko (Rima bas Isaak) July 3
Ida Ovrutskaya (Ida bas Yakov) July 1
Mark Pak (Mark ben Aaron) July 1
Mina Plax (Mina bas Moishe) June 28
Alexander Ratner (Sender ben Shmuel) July 6
Albert Sinelov (Albert ben Feivel) July 1
Fira Sitkovetskaya (Fira bas Max) June 30
Michael Smolyansky (Michael ben ) June 28
Yakov Stesel (Yakov ben Chaim) July 5
Yakov Taran (YakovYitzchakCh ben Bentzion) July 4
Boris Taran (Yidle Ber ben Hevel) June 28
Bodana Vaynshteyn (Bodana bas Avraham) June 29
Yelena Yampolskaya (Etel bas Mordechai) July 1
Mark Zakharenko-Elgort (Mark ben Munia) July 5
Rivka Zatz (Rivka bas Shmuel) June 30
Yeva Zavilyansky (Yeva bas Dovid) June 29
Sura Zavodnik (Sura bas Shlomo) June 27